บริษัท ไฟฟ้า แอท โฮม จำกัด จำหน่ายและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาใช้เอง เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน ส่วนที่เหลือใช้จากการลิตสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

Recent Posts


  Follow Us:

  ผลงาน

  แบบติดตั้งบนหลังคากระเบื้องลอนคู่
  แบบติดตั้งบนหลังคาซีแพคโมเนียแบบเรียบ
  แบบติดตั้งบนหลังคาซีแพคโมเนียแบบลอน
  แบบติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีท