บริษัท ไฟฟ้า แอท โฮม จำกัด จำหน่ายและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาใช้เอง เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน ส่วนที่เหลือใช้จากการลิตสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

Recent Posts


  Follow Us:
  Image Alt

  เกี่ยวกับเรา

  เกี่ยวกับเรา

  บริษัท ไฟฟ้า แอท โฮม จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและติดตั้งงานระบบโซล่าร์เซลล์ภายใต้ชื่อ “ไฟฟ้าโซล่าร์” (FIFASOLAR)

  สำหรับที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน อาคาร สถานที่ โรงงาน อาคารสูงและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด รวมทั้งรับงานขออนุญาตขายไฟฟ้า ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบแจ้งยกเว้นฯ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานเขต เทศบาลฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)

  โดยทีมงานที่มีคุณภาพ ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ดูแลลูกค้าเหมือนดั่งญาติสนิทในครอบครัวเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในด้านความปลอดภัย, มาตราฐานการติดตั้งเป็นไปตามระเบียบของการไฟฟ้าและถูกต้องตามกฎหมาย

  วันก่อตั้ง

  19 ตุลาคม พ.ศ.2553

  ชื่อองค์การ

  บริษัท ไฟฟ้า แอท โฮม จำกัด

  Product Brand

  FIFA SOLAR

  บริษัท ไฟฟ้า แอท โฮม จำกัด

  ก่อตั้งจากทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการทำงาน ในโครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโครงการในต่างประเทศ ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ของผู้ก่อตั้งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพ

  ขอใบเสนอราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม

   Connect with us