บริษัท ไฟฟ้า แอท โฮม จำกัด จำหน่ายและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาใช้เอง เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน ส่วนที่เหลือใช้จากการลิตสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

Recent Posts


    Follow Us:

    Solar ภาคประชาชน Tag

      /  Posts tagged "Solar ภาคประชาชน"

    โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนเป็นโครงการที่ประชาชนเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบเองและมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดส่ง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกใช้งานภายในที่อยู่อาศัยก่อน และหากมีส่วนเหลือ จะถูกรับซื้อในราคาหน่วยละ 2.20 บาท/หน่วย